Wiercenie Rdzeniowe polega na skrawaniu lub ścieraniu narzędziem
urabiającym -koronką wiertniczą- pierścienia skalnego na obwodzie dna otworu z
pozostawieniem w środku nie naruszonego rdzenia, który wchodzi do rury rdzeniowej
umieszczonej ponad koronką.
Podczas podnoszenia przewodu rdzeń zostaje urwany za pomocą specjalnego
urządzenia, tzw. urywaka. Następnie wyciąga się go na powierzchnię i stanowi on
próbkę skały. Wiercenie rdzeniowe stosowane jest powszechnie do robót
poszukiwawczo- rozpoznawczych. Zwierciny powstałe w czasie wiercenia wynoszone
są przez płuczkę na powierzchnię i stanowią one dodatkowy materiał do badań.

 

Cena : od 250 zł netto za metr bieżący