Wiercenie studni

Studnia wiercona ( głębinowa ) powstaje w wyniku wiercenia ręcznego lub mechanicznego i wydobycia materiału skalnego za pomocą świdra. Sięga do głębszych warstw wodonośnych najczęściej przykrytych co najmniej jedną warstwą nieprzepuszczalną (do ujmowania wody gruntowej lub wgłębnej).

W gruncie wykonuje się otwór za pomocą wiertnicy, a następnie wprowadza się do niego rurę osłonową. Jeśli warstwa wodonośna jest głęboko, rura pozostaje w otworze studziennym; jeśli woda znajduje się płytko – rura jest usuwana przed zakończeniem robót. Do rury osłonowej wprowadzana jest zasadnicza rura filtracyjna (perforowana), a do tej rury – pompa. Dla płytszych warstw (poniżej 8,5 m) jest to pompa ssąca, a dla głębszych pompa głębinowa.
Wokół rury wykonuje się obsypkę z materiału filtracyjnego (żwir, piasek gruboziarnisty, pospółka), która ułatwia dopływ wody do studni.

 

Cena : 180-200 zł netto za metr bieżący