audyt

Audyt energetyczny jest dokumentem, określającym aktualny stan danego budynku czy urządzenia. Wskazuje on jednocześnie sposoby na modernizowanie przedmiotu audytu, w celu uczynienia go bardziej nowoczesnym oraz energooszczędnym. Takie opracowanie ma także na celu dokładne podkreślenie parametrów technicznych i ekonomicznych oraz zakresu całego przedsięwzięcia modernizacyjnego.
Audyt jest analizą, która określa co należy poprawić w budynku, który ma zostać poddany modernizacji, ocenia opłacalność wprowadzenia zmian i ulepszeń oraz przedstawia, które z planowanych działań mogą przynieść najwyższe korzyści ekonomiczne (rozwiązanie optymalne). Audyt pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi termomodernizacji, co z kolei optymalizuje zapotrzebowanie energetyczne i przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji bloków i mieszkań.