Slide background

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII SZANSĄ NA RYNKU PRACY

realizowany przez HEMIBAU SP. Z O.O. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

BEZPŁATNE SZKOLENIA Z ZAKRESU INSTALACJI SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH, POMP CIEPŁA, KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I SYSTEMÓW ZINTEGROWANYCH

W PROGRAMIE:

 • SZKOLENIE BHP
 • UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE DO 1 KV
 • ZAJ. TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE
 • WARSZTATY AKTYWNEGO POSZUKIWANIA
 • WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE
 • DORADZTWO INDYWIDUALNE

EWALUACJA:

 • PDF – Raport ewaluacyjny IV edycja
 • PDF – Raport ewaluacyjny III edycja
 • PDF – Raport ewaluacyjny II edycja
 • PDF – Raport ewaluacyjny I edycja

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 • PDF – Cel Główny
 • PDF – Geneza Powstania Projektu
 • PDF – Grupa Docelowa
 • PDF – Zasady Rekrutacji
 • PDF – Harmonogram
 • PDF – Harmonogram (edycja II)
 • PDF – Harmonogram (edycja III)
 • PDF – Harmonogram (edycja IV)
 • PDF – Formularz zgłoszeniowy
 • PDF – Regulamin szkolenia
 • PDF – Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
 • PDF – Oświadczenie o nieaktywności zawodowej
 • PDF – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

GALERIE