unnamed

Panele fotowoltaiczne składają się z pojedynczych ogniw fotowoltaicznych zamieniających energię światła słonecznego na energię elektryczną.
Z połączenia od kilku do kilkudziesięciu ogniw otrzymujemy panel, którego moc znamionowa sięga 250 W.
Ich zaletą jest cicha praca pozbawiona emisji spalin i innych szkodliwych dla środowiska odpadów. Oprócz tego są stosowane jako źródło zasilania samodzielnych urządzeń np. boi sygnalizacyjnych, świateł drogowych itp. Zaczynają również docierać do budowli i budynków, zwłaszcza tych oddalonych od sieci energetycznych.

Zjawisko Fotowoltaiczne- zamiana energii promieniowania elektromagnetycznego na energię elektryczną.

Instalacja OFF-GRID – Instalacja produkująca energię z odnawialnego źródła, działająca niezależnie od sieci energetycznej. Energia pochodząca np. z instalacji fotowoltaicznej, jest magazynowana w akumulatorach w postaci napięcia stałego, skąd zostaje zamieniona na napięcie zmienne i użyta wyłącznie na potrzeby własne.

Instalacja ON-GRID – Instalacja produkująca energię z odnawialnego źródła, współpracująca z siecią. Niewykorzystana nadwyżka energii jest sprzedawana do sieci. Instalacja tego typu nie może działać w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

Instalacja MIX – Instalacja mogąca pracować zarówno w trybie ON-GRID, a w razie zaniku napięcia z sieci – OFF-GRID.