Monitoring online

Obserwuj na bieżąco pracę zbudowanych przez nas instalacji.

Mikroinstalacja o mocy 14,1 kWp na dachu budynku OBR Nemo na ul. Dworcowej 6 w Zielonej Górze

Mikroinstalacja o mocy 39,6 kWp na dachu budynku OZEnergia w Kiełpinie

Mikroinstalacja o mocy 39,48 kWp na dachu budynku Schenker na ul. Dworcowej 14 w Zielonej Górze