Zasada działania

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które pobiera określoną ilość energii cieplnej z dolnego źródła ciepła za pomocą kolektora pionowego, poziomego bądź studni głębinowych czy też powietrza atmosferycznego i przenosi są do górnego źródła ciepła, które bezpośrednio stanowi system grzewczy budynku, ciepła woda, ogrzewanie podłogowe, czy grzejnikowe w procesie termodynamicznym.

Pompa ciepła ma grzać budynek, a efektem ubocznym jej pracy jest chłodzenie tzw. dolnego źródła ciepła. Decydujący jest też tutaj transport ciepła, odbywa się on za pomocą nośnika ciepła, który pobiera ciepło z otoczenia ziemi, transportuje je do pompy ciepła i dalej do parownika. Parownik ma konstrukcję wymiennika płytowego gdzie między sąsiednimi płytami znajdują się: czynnik chłodniczy, posiadający wyjątkowo niską temperaturę wrzenia, oraz nośnik ciepła. Pod wpływem temperatury nośnika ciepła czynnik chłodniczy wrze – odparowuje, a sprężarka skrapla tę parę i podwyższa ciśnienie. Jednocześnie podnosi się temperatura do wyznaczonego poziomu ogrzewania i powstaje strumień ciepła. Para oddaje zdobyte ciepło do gorącej wody i przechodzi w stan ciekły. Zawór dławiący obniża ciśnienie z powrotem do pierwotnego poziomu – ciecz ochładza się dalej i obieg rozpoczyna się na nowo. Ciepło może być znowu pobierane i oddawane do systemu grzewczego. Oto cała tajemnica – tak łatwo można ogrzewać za pomocą pomp ciepła.