1. Czym jest mikroinstalacja fotowoltaiczna ?
Mikroinstalacja fotowoltaiczna to niewielki system, który pozwala z energii słonecznej generować prąd elektryczny. Na system składają się panele fotowoltaiczne, utworzone z zespołu baterii słonecznych (ogniw fotowoltaicznych), falownik (inwerter AC/DC), okablowanie i inne dodatkowe elementy. Dzięki elektrowni słonecznej można produkować energię elektryczną, co pozwala na sprzedaż nadwyżki produkowanej energii, uniezależnienie się od przerw w dostawie energii oraz chroni przed stale rosnącymi cenami zakupu energii z sieci dystrybucyjnej.

2. Jaki wybrać system PV na własne potrzeby?
Aby wybrać system fotowoltaiczny tak, aby w całości pokrywał zapotrzebowanie własne na energię elektryczną, należy policzyć maksymalne dzienne zużycie prądu, a następnie pod tą moc dobrać zestaw PV. Jednak nie zawsze jest możliwość i miejsce na montaż modułów fotowoltaicznych na dachu tak, aby w całości być uniezależnionym od dostaw prądu z sieci. W takich sytuacjach dobiera się zestaw na podstawie dostępnej powierzchni dachu. Należy pamiętać, że średnio dla Polski z 1kW mocy zainstalowanej można wyprodukować 1000 kWh/rok.

3. Jaka jest minimalna wymagana powierzchnia do zainstalowania systemu fotowoltaicznego?
Nie ma ograniczeń związanych z wielkością systemu. Przeszkody, które mogą się pojawiać do pokonania to ewentualnie wielkość powierzchni dachu oraz zdolność finansowa.

4. Gdzie mogę zainstalować mikroinstalację fotowoltaiczną ?
Mikroinstalacja fotowoltaiczna musi być zainstalowana tam, gdzie bezpośrednio padają promienie słoneczne. Najczęściej instalowana jest na dachu budynków. Najlepiej umieścić ogniwa od strony południowej, najbardziej nasłonecznionej. Panele fotowoltaiczne można także postawić je na ziemi, na pustej, niezacienionej działce. Oczywiście moduły fotowoltaiczne mogą być również ustawione w kierunku odbiegającym od idealnego południa (azymut 180).

5. Czy niezbędne jest pozwolenie na budowę?
Instalacja modułów fotowoltaicznych na dachu nie wymaga pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zamieścił na swojej stronie interpretację przepisów dotyczącą ogniw fotowoltaicznych.
Pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie nie jest wymagane przy wykonywaniu robót polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy). Instalowanie na obiektach urządzeń powyżej 3 m wysokości wymaga już zgłoszenia, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b. Jednocześnie oznacza to, że dla urządzeń nieprzekraczających 3 m. nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia.
W związku, z czym instalacja modułów fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą na dachu nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia. Warunkiem jest to, że wysokość tej konstrukcji nie może przekroczyć 3 m. Powyższe obowiązuje również dla montażu ogniw wolnostojących na gruncie.

6. Czy panele fotowoltaiczne są delikatne i podatne na uszkodzenia?
Panele fotowoltaiczne są bardzo mocne i odporne na uszkodzenia. Zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać niszczące działanie sił natury. Są one odporne na śnieg, deszcz, wiatr a nawet grad.

7. Czy instalacja fotowoltaiczna działa również w pochmurne dni ?
Tak, instalacja działa zawsze. Ponieważ używa pełnego spektrum promieniowania słonecznego, pracuje o każdej porze roku, generując energię nawet w pochmurne dni, choć produkcja jest wtedy odpowiednio mniejsza, niż przy pełnym słońcu. To możliwe dzięki tak zwanemu promieniowaniu rozproszonemu, które jest obecne przez cały dzień, nawet gdy słońce nie jest bezpośrednio widoczne. Proponowane przez nas moduły cienkokrystaliczne (amorficzne) sprawdzają się szczególnie dobrze podczas zachmurzenia.

8. Czy położenie geograficzne działki ma znaczenie ?
Właściwie nie. Poziom nasłonecznienia w całej Polsce jest bardzo podobny, dlatego też położenie geograficzne ma minimalne znaczenie.

9. Ile kosztuje instalacja fotowoltaiczna ?
Instalacje fotowoltaiczne są wyceniane indywidualnie ze względu na szereg zmiennych mających wpływ na ostateczną cenę. Do podstawowych czynników należy wielkość instalacji, miejsce montażu, rodzaj pokrycia dachowego. Wszystkie wyceny wstępne są darmowe, ceny potwierdzamy po wizycie na miejscu u klienta po dokonaniu oględzin. Maksymalny koszt kwalifikowany instalacji do 10kWp dla wymagań programu PROSUMENT wynosi 8000zł za 1kWp.

10. Jakie są koszty utrzymania ?
Panele fotowoltaiczne nie są kosztowne w utrzymaniu. Przede wszystkim nie wymagają one czyszczenia, bo czyszczone są przez deszcz i wiatr. Nie jest konieczna też szczególna konserwacja. Dodatkowo są odporne na różne warunki atmosferyczne, w tym obciążenie śniegiem czy grad. Trzeba jednak pamiętać o tym, że by uniknąć ewentualnej awarii, na wszelki wypadek instalację należy poddawać okresowej kontroli, której koszty mieszczą się w granicach 200..500 zł rocznie.

11. Ile energii elektrycznej w ciągu roku produkują panele fotowoltaiczne?
W Polsce można przyjąć, że dla paneli o mocy 1 kWp, instalacja skierowana na południe wytworzy w ciągu roku około 900-1100 kWh energii elektrycznej. Ilość wyprodukowanej energii elektrycznej zależy bezpośrednio od ilości promieniowania słonecznego, które w danym okresie pada na moduł fotowoltaiczny. Ważne są więc przede wszystkim miejsce, kierunek zamocowania paneli i padania promieni słonecznych i oczywiście to, czy nie ulegną zacienieniu. Inne czynniki, które mogą mieć znaczenie, to sprawność modułu czy sprawność całej instalacji fotowoltaicznej.

12. Czy fotowoltaika jest opłacalna ?
Inwestując we własną elektrownię słoneczną zyskujemy możliwość używania wyprodukowanej energii na potrzeby własne. Jest to najprostszy sposób wykorzystania energii słonecznej. Przy obecnych cenach energii jest to oszczędność rzędu 0,5-0,6 PLN / kWh. To więc niebagatelna korzyść. Inwestor zyskuje w ten sposób więcej niż mógłby obecnie otrzymać sprzedając energię na rynku.

13. Po jakim czasie inwestycja w fotowoltaikę się zwróci ?
Załóżmy inwestycję w instalację PV. Średnioroczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 1000 kWh na 1 kW instalacji, co daje uzysk z 3 kW około 3000 kWh. Przyjmujemy założenie, że całą wyprodukowaną energię elektryczną zużyjemy na własne potrzeby. Ile zyskujemy rocznie na instalacji o mocy 3 kW? Kalkulacja wygląda następująco: 3000 x 0,60 zł = 1 800,00 zł.
Koszt instalacji wyniesie około 21 500,00 zł brutto. Uzyskujemy dofinansowanie pokrywające 40 proc. kosztów inwestycji, co daje kwotę 8 600,00 zł, którą należy pomniejszyć o podatek dochodowy. Przyjmujemy stawkę 18 proc. Po opodatkowaniu otrzymujemy kwotę 7 052,00 zł. Ostateczny koszt inwestycji wyniesie 14 448,00 zł. Okres zwrotu wyniesie 8 lat i 3 miesiące,
a biorąc pod uwagę stały wzrost cen energii elektrycznej, okres ten będzie jeszcze krótszy.

14. Czy istnieje możliwość zainstalowania mikroinstalacji, która nie będzie podłączona do sieci elektroenergetycznej ?
Tak, to możliwe. Wtedy jednak, by magazynować energię, musi być ona wyposażona w specjalne akumulatory.

 15. Czym różnią się kolektory słoneczne od paneli fotowoltaicznych?
Kolektory i panele różnią się mechanizmami fizycznymi, na których opiera się ich działanie. W przypadku kolektorów, które służą do ogrzania wody, konieczny jest płynny czynnik chłodzący, zwykle glikol, który przepływając przez nie przyjmuje ciepło i przekazuje je dalej do systemu. Z kolei panele fotowoltaiczne do produkcji prądu wykorzystują „efekt fotowoltaiczny”, który polega na powstaniu siły elektromotorycznej pod wpływem promieniowania świetlnego. Panele fotowoltaiczne mają wiele nazw: bateria słoneczna, ogniwa słoneczne, panele solarne, moduły PV.

16. Do czego służy inwerter?
Inwerter (falownik) – jest to urządzenie zamieniające prąd stały (który powstaje w panelach PV) na prąd zmienny (potrzebny do zasilania większości domowych urządzeń elektrycznych) o parametrach zgodnych lub zbliżonych do parametrów sieci.