TERMOMODERNIZACJA – to wprowadzanie zmian mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię lub ograniczenie utraty ciepła.

Termomodernizacja obejmuje zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Termomodernizacja przeprowadzana jest w oparciu o audyt energetyczny.

Najczęściej przeprowadzane działania to:
– wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę lub pomp ciepła
– docieplanie ścian zewnętrznych i stropów
– wymiana okien
– wymiana lub modernizacja systemów grzewczych.