Slide background

Usługi dokumentacyjne

Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Trwa aktualizacja.

Audyty energetyczne

Jest dokumentem, określającym aktualny stan danego budynku czy urządzenia. Wskazuje on jednocześnie sposoby na modernizowanie przedmiotu audytu, w celu uczynienia go bardziej nowoczesnym oraz energooszczędnym. Takie opracowanie ma także na celu dokładne podkreślenie parametrów technicznych i ekonomicznych oraz zakresu całego przedsięwzięcia modernizacyjnego.
Audyt jest analizą, która określa co należy poprawić w budynku, który ma zostać poddany modernizacji, ocenia opłacalność wprowadzenia zmian i ulepszeń oraz przedstawia, które z planowanych działań mogą przynieść najwyższe korzyści ekonomiczne (rozwiązanie optymalne). Audyt pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi termomodernizacji, co z kolei optymalizuje zapotrzebowanie energetyczne i przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji bloków i mieszkań.

Audyty efektywności energetycznej

Trwa aktualizacja.

Dokumentacja i Projekty budowlane

Trwa aktualizacja.

Galeria

W celu zapoznania się ze szczegółową ofertą – uzyskania pomocy w dobraniu odpowiedniej pompy ciepła zapraszamy do naszej siedziby w Zielonej Górze.

Telefon: 68 323 08 22
Email: biuro@hemibau.pl

Aktualności