klasy_ene

 

Warunkiem kwalifikacji przedsięwzięcia jest przedstawienie audytu energetycznego i jego pozytywna weryfikacja przez BGK.

Świadectwa energetyczne
Typ budynku Cena brutto
Mieszkanie od 121,77 zł
Dom jednorodzinny od 244,77 zł
Dom wielorodzinny od 490,77 zł
Budynek użyteczności publicznej od 613,77 zł
Budynek biurowy od 613,77 zł
Budynek przemysłowy wycena indywidualna
Inny Obiekt wycena indywidualna
Audyt energetyczny
Typ budynku Cena brutto
Budynki bliźniacze, jednorodzinne, wolnostojące i w zabudowie szeregowej od 1107 zł
Budynki wielorodzinne, biurowce i inne budynki użyteczności publicznej o prostym kształcie bryły i kubaturze do 7 000 m3 cena ustalana indywidualnie
Duże budynki użyteczności publicznej o skomplikowanym kształcie bryły i obiekty o kubaturze powyżej 7 000 m3 cena ustalana indywidualnie

Jakich efektów można się spodziewać po przeprowadzeniu termomodernizacji?
– Polepszasz komfort zamieszkania i jego warunków
– Znacząco mniejsze są koszty ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody
– Wzrasta wartość rynkowa budynku
– Termomodernizacja ma korzystny wpływ na środowisko (zmniejszenie emisji CO2)

Zakres i formę audytu energetycznego oraz remontowego określa rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.